EDEN -hanke

Tuhansien järvien maalla, Suomella, on nyt erinomainen mahdollisuus nostaa profiiliaan eurooppalaisena matkakohteena. EDEN -kilpailun tämän vuoden teema ”Destination of Excellence for sustainable Aquatic Tourism Offer in Finland” (”Kestävä vesimatkailukohde Suomessa”) on kuin räätälöity meille. Kilpailu on hyvä ponnahduslauta “vesimatkailukohteen” jatkojalostamiseksi.

EDEN on lyhenne sanoista “European Destinations of Excellence”. Sanoilla viitataan ”erinomaisiin eurooppalaisiin matkailukohteisiin”, jotka tarjoavat mahdollisuuden kehittää kestävän matkailun malleja eri puolilla Euroopan Unionia.

EDEN –hanke rakentuu vuosittaisen teeman ympärille. Teeman valitsee Euroopan komissio yhdessä kansallisten matkailutoimijoiden kanssa. Valittu teema toimii hankkeen kantavana teemana. Hanke perustuu kansallisille kilpailuille joita järjestetään joka vuosi. Kilpailussa valitaan ”erinomainen matkailukohde” jokaisesta osallistujamaasta. Matkakohteiden valinnan kautta EDEN -hankkeen kestävän matkailun tavoite täyttyy. Lokakuussa 2009 käynnistyvän kilpailun teemana on vesi, ”Kestävä vesimatkailukohde Suomessa”. Aikaisempien kilpailujen kantavia teemoja ovat olleet maaseututurismi, kulttuuriperintö sekä suojellut alueet.

EDEN -hankkeen tarkoituksena on kiinnittää huomiota eurooppalaisten turistikohteiden arvoihin, monimuotoisuuteen sekä yleispiirteisiin. EDEN -hanke nostaa esiin uusia – tällä kertaa vesielementtiin pohjautuvia – matkakohteita Euroopassa, voimistaa niiden näkyvyyttä, luo perustan hyvien käytäntöjen syntymiselle eurooppalaisessa matkakohteessa, esimerkiksi kestävälle pohjalle rakentuvan ympärivuotisen matkailuliiketoimintamallin kautta, sekä synnyttää ja vahvistaa palkittujen matkailukohteiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Taustaa

EDEN –hankkeeseen valittujen alueiden avainpiirteitä ovat alueiden sitoutuminen sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä ympäristön kestävään kehitykseen. Palkitut alueet ovat nousseet esille vähän tunnettuina eurooppalaisina matkailukohteina 27 jäsenmaan ja ehdokasmaan joukosta. EDEN –hanke auttaa levittämään palkituissa kohteissa olemassa olevia kestävän kehityksen käytänteitä Euroopan Unionin halki, ja samanaikaisesti pyrkii auttamaan palkittuja matkailukohteita saavuttamaan tavoitteensa ympärivuotisena matkailukohteena. Tällä tavoin EDEN –hanke tähtää myös tarjoamaan vaihtoehtoja perinteisten ja ruuhkaisten matkailukohteiden tilalle.

EDEN –hanke on Euroopan komission tukema. Hanke käynnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, ja sillä on edelleen tärkeä merkitys eurooppalaisen matkailun koordinoinnissa. Hankkeen tavoitteisiin kuuluvat muun muassa dialogin synnyttäminen osakkeenomistajien, valintamenettelyjen kumppanuusrahoitus, palkintoseremonioiden järjestäminen, sekä laajamittaisen viestintäkampanjan koordinointi.

Teemat – uusien matkailukohteiden peruskivet

EDEN –hankkeen toimintaperiaate on yksinkertainen: joka vuosi Euroopan komissio valitsee teeman, läheisessä yhteistyössä valtakunnallisten matkailutoimijoiden kanssa. Jokaisesta kilpailuun osallistuvasta maasta valitaan yksi matkailukohde.

Valitut teemat pyrkivät ennen kaikkea palvelemaan eurooppalaisen matkailun eri näkökulmia, liittyen myös kestävään kehitykseen esimerkiksi kulttuurin, talouden, paikallisen alueen tai ympäristön näkökulmasta.

Edellinen kilpailu käytiin teemalla ” Paikallinen kulttuuri ja elämäntapa matkailussa”. Kilpailuun osallistui yhteensä 20 maata. Suomalaisen kilpailun voitti ”Wild Taiga”.

Osallistuvien alueiden on osoitettava, että elinkelpoista matkailua on kehitetty vuotuiselle EDEN –teemalle perustuen. Teemat tarjoavat mahdollisuuden osoittaa eurooppalaisen hyvinvoinnin kirjoa, mukaan lukien esimerkiksi alueiden yksilölliset ja ainutlaatuiset luonnonvarat, kulttuurihistoriallinen perintö, perinteiset juhlat ja paikallinen ruokakulttuuri.

Sopivat kohteet, vähemmän ruuhkaiset ja nimeltään vähemmän tunnetut, pystyvät tällä tavoin osoittamaan mikä niistä tekee yksilöllisiä ja arvokkaita matkailukohteita. Tätä kautta valitut kohteet pystyvät myös tarjoamaan matkailijoille unohtumattomia elämyksiä. Voittajakohteet ovat niitä, jotka parhaalla tavalla heijastelevat ja tuovat esille EDEN –hankkeen vuoden teeman sekä tarjoavat ainutlaatuisia kokemuksia matkailijoille, yhtenäisessä linjassa kestävän kehityksen kanssa.

Lisätiedot

Savonlinnan Innovaatiokeskus

Projektipäällikkö Tuula Tegelberg

Puh. 044 057 5623

Email: tuula.tegelberg (at) innovaatiokeskus.com

www.innovaatiokeskus.com

Hanke käynnistyi 1.10.2009 ja se päättyy 31.7.2010.
Sen rahoittaa Euroopan komissio yhdessä TEM:in kanssa, joka myös
johtaa suomalaisen hankkeen toteutusta.

EDEN -hanketta hallinnoi Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Innovaatiokeskus_logo_www+kel...

Mainokset
%d bloggers like this: